Onderhoud toegangscontrole

Niet iedere werknemer of bezoeker mag in elke ruimte van uw bedrijf komen. Daarvoor heeft u een elektronisch gecontroleerd toegangscontrolesysteem aangeschaft. Wanneer deze onverhoopt niet meer werkt, kan het zijn dat de gevolgen niet te overzien zijn. Immers, in die gevallen kunnen onbevoegden toch de ruimte betreden, of andersom, werknemers kunnen niet meer bij hun werkplek komen.

Wanneer u een onderhoudscontract bij van Ginderen afsluit, komen wij elk jaar het gehele systeem controleren op de werking en zullen wij eventuele defecten onmiddellijk verhelpen. Tevens houden wij uw software up-to-date wanneer er nieuwere versies beschikbaar zijn.

Na de uitgevoerde controle ontvangt u van van Ginderen een onderhouds- en/of schaderapport.