NEN1010 keuring

De NEN1010 wordt gebruikt op het moment van installeren van nieuwe installaties.
van Ginderen is op de hoogte van de nieuwste normen en wetten en zal uw
installaties dan ook volgens deze normen installeren.

Omdat niet alles in een wet te gieten valt, wordt  er ook verwacht dat
de installateur zijn denkvermogen en ervaring gebruikt.
Elke situatie is anders en elke werkplek is anders.

De installateur bekijkt wat er in het gebouw allemaal aanwezig is, welke
werkzaamheden er uitgevoerd worden en wat dus de beste, meest veilige
oplossing voor uw wensen is.

Voor u is het installeren volgens de NEN1010 belangrijk wanneer u bijvoorbeeld een milieuvergunning of een gebruikersvergunning wilt krijgen.

van Ginderen geeft u de benodigde documenten om aan te tonen dat uw installaties
aan de veiligheidsnormen en eisen van deze tijd voldoen!