Noodverlichting

U heeft een uitstekende ontruimingsinstallatie en misschien ook een brandmeldinstallatie laten plaatsen. Uw medewerkers kunnen nu meteen op de hoogte gebracht worden van een calamiteit en weten wanneer ze de ruimte moeten verlaten. Maar door rookontwikkeling is het mogelijk dat de uitgangen niet meer te vinden zijn. In dat geval komt noodverlichting van pas. Buiten dat u als werkgever verplicht bent dit aan te brengen, is het ook gewoon noodzakelijk om in tijd van nood een duidelijke bewegwijzering te hebben, die het mogelijk maakt de juiste ontruimingsroute te volgen.

Wij installeren de goede verlichting en bewegwijzeringsbordjes volgens de norm NEN 1838 en NEN 6088 en controleren die elk jaar. Ook controleren wij jaarlijks de accu’s van de noodverlichting, zodat u zeker weet dat uw systeem werkt, mocht het onverhoopt nodig zijn.

Belt u voor de veiligheid van u en uw werknemers voor een advies op maat!