Onderhoud speedgate

Onderhoud is belangrijk. Enerzijds voor de goede werking van uw producten, anderzijds voor de levensduur van uw product. Als onderhoud niet frequent bijgehouden wordt, beïnvloed dit de levensduur van uw producten. Van Ginderen levert service en onderhoud op verzoek, maar indien gewenst ook op contractbasis.

Niet alleen op de door ons geleverde goederen zoals garagedeuren, bedrijfsdeuren, overheaddeuren, speedgate en slagbomen, maar ook op bestaande producten, welke niet door ons geleverd zijn.

Wanneer u een onderhoudscontract bij van Ginderen afsluit, onderhouden wij deze deuren of slagbomen geheel overeenkomstig de eisen van het Machinerichtlijn.Tevens verricht de service technici gelijk, indien mogelijk, kleine herstelwerkzaamheden. 

Tevens verricht de service technici gelijk, indien mogelijk, kleine herstelwerkzaamheden. Na de uitgevoerde controle en het onderhoud ontvangt u van van Ginderen een onderhouds-en/of schaderapport.

Na de uitgevoerde controle ontvangt u van van Ginderen een onderhouds- en/of schaderapport.