NEN3140 keuring

De NEN3140 is een norm die ervoor zorgt dat de werknemers werken volgens de wet van de ARBOdienst. Zij werken zelf dus op een veilige manier, hebben veilige schoenen aan, staan op goedgekeurde ladders, werken met gekeurd gereedschap.
Daarnaast zorgen onze werknemers er ook voor dat de situatie voor u veilig is en blijft.

Bij inspectie volgens de NEN3140 wordt er gekeken of uw installaties nog aan alle veiligheidsbepalingen voldoen. Denkt u bijvoorbeeld aan de stopcontacten: zijn deze nog veilig? Zijn de glaasjes van de zekeringhouders nog intact? Zitten uw verlichtingsarmaturen nog goed vast?

De NEN3140 inspectie wordt uitgevoerd op bestaande installaties. Er kan een risico-inventarisatie worden uitgevoerd, waarbij bijvoorbeeld gekeken wordt of er duidelijke slijtage is, of er personen in het gebouw zijn die voldoende onderricht zijn om kleine problemen te verhelpen en of uw installaties nog steeds voldoen aan de norm. Ook wordt er gekeken naar de plek van de installaties en hoeveel risico deze vormen voor de veiligheid van de gebruikers van uw gebouw.

Dus, wanneer u ervan verzekerd wilt zijn dat uw bestaande installaties nog voldoen aan de veiligheidseisen van deze tijd, dan belt u van Ginderen. Wij voeren een inspectie uit en geven u daarvan een rapportage. Met deze rapportage kunt u bijvoorbeeld aan de verzekering en aan uw werknemers laten zien dat u er alles aan doet om uw installaties en het gebruik daarvan veilig te laten verlopen!