Onderhoud noodverlichting

Wanneer er zich een calamiteit zoals brand voordoet, is de noodverlichting dé manier om uw weg naar buiten te vinden. U moet er dan ook niet aan denken dat net op dat moment de noodverlichting het laat afweten. Hetzelfde geldt voor de wegbewijzeringbordjes, ook deze moeten verlicht zijn en blijven.

Wanneer u een onderhoudscontract bij van Ginderen afsluit, vervangen wij jaarlijks de lampen en maken wij de armaturen en wegbewijzeringbordjes schoon. Zo bent u er altijd van verzekerd dat de weg naar buiten goed zichtbaar blijft!

Belangrijk is om te weten dat u, volgens de ARBO verplicht bent om aantoonbaar minimaal een keer per jaar onderhoud aan de noodverlichting uit te voeren.

Na de uitgevoerde controle en het onderhoud ontvangt u van van Ginderen een onderhouds- en/of schaderapport.