Onderhoud noodverlichting

Wanneer er zich een calamiteit zoals brand voordoet, is de noodverlichting dé manier om uw weg naar buiten te vinden. U moet er dan ook niet aan denken dat net op dat moment de noodverlichting het laat afweten. Hetzelfde geldt voor de wegbewijzeringbordjes, ook deze moeten verlicht zijn en blijven.

Wanneer u een onderhoudscontract bij van Ginderen afsluit, vervangen wij jaarlijks de lampen en maken wij de armaturen en wegbewijzeringbordjes schoon. Zo bent u er altijd van verzekerd dat de weg naar buiten goed zichtbaar blijft!

Belangrijk is om te weten dat u , volgens de ARBO verplicht is om aantoonbaar minimaal een keer per jaar onderhoud uit te voeren.

Na de uitgevoerde controle en het onderhoud ontvangt u van van Ginderen een onderhouds- en/of schaderapport.